v
+

9


---

Тебе, Боже славиме

1

Тебе, Боже, славиме,
Славни се, о твојте дела,
Тебе ти се чудиме.
Ти се чуди земја цела,
Ти во слава владееш,
Сега и во векови.

2

Тебе слави живо сè:
Херувими, серафими,
Со небесен славопој.
Благодарност од нас прими:
Свет, свет, свет е Господ Бог,
Тој е голем Творец наш.

3

Твојот род ти слава пеј,
Народ твој од земја цела.
Твојта љубов, Боже наш,
Ќе се слави дур' до века.
Твојот еднороден Син,
Наш е Бог и вечен Спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.