v
+

10


---

Бог е со нас овде

1

Бог е со нас овде,
Нека сите верни
Својте глави ги наведнат.
Бог е со нас овде,
Сите в стравот негов
Пејте му, о пејте славно.
Пејте му славопој,
Тој е наша слава,
Тој е Господ Бог наш.

2

Бог е со нас овде,
Кого херувими
В непрестан го слават сега.
С покриено лице,
Пеат серафими,
Праведно Тој владеј вечно.
Боже наш, чуј нè нас,
Благодарност прими,
Прими чест и слава.

3

Ја фрливме, Боже,
Сета светска слава,
Сите земни празни сласти.
Нека жртва наша:
Душа, дух и тело
Тебе, Оче, ти е драга.
Само ти, за нас си,
Овде радост права,
Прими чест и слава.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.