v
+

85


---

Мили Христе мој, спас си Ти

1

Мили Христе мој, спас ти си,
Ти во раце земи ме.
Кога в бури море крене,
Кога в молњи треска гром,
В тие деној ти ме чувај,
Дур' да минат олуи.
Пристаниште дај ми твое,
Прими ме во домот свој.

2

Јас друг заклон овде немам,
Ти си моја надеж, сè,
Ти ме чувај, Спасе мили,
В пропаст да не паднам јас.
Јас со тебе в бури, ветрој,
Мирно с вера стојам, знај,
И под твојте свети крила,
Верно ти ме чуваш, знам.

3

Проштевање има в тебе
Во бескрајната милост,
Ти ме лечи и од мани
И до мене верно стој.
Ти си извор на животот
Кој ја гаси жедноста,
Ти си извор, сета надеж,
И советник на тој пат.

4

Кај тебе е само добро,
Само твој сум вечно јас,
Дај јас да те вечно гледам,
Навек твој да останам.
Завет овој ти утврди,
Тоа можеш само ти,
Јас сум слаб, о ти ме води,
Во вечниот мирен дом.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.