v
+

84


---

Овој живот полн е с јадој

1

Овој живот полн е с јадој,
Маки и сомненија,
Мојто срце Бога сака,
Во него е спасот мој.
За кај него ти се труди,
Гледај само во него,
Ти по него навек оди
За да немаш тегоби.

2

Отфрли го патот грешен,
И кај Христа барај мир,
Права радост ти ќе најдеш
И блаженство длабок вир.
Дојди само да го видиш
И да чуеш негов глас,
Тој те кани, сега ела
За да примиш мир и спас.

3

Сè што сакаш, душо сега,
Мир и радост, цветен крај:
Сека желба, сека надеж,
Води те кон Спасот твој.
Ти кај него сега појди,
Прими го за Спасител.
Исус сака да те спаси,
Живот да ти даде Тој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.