v
+

73


---

Во Христа сум спасен јас

1

Во Христа сум спасен јас,
О среќа е,
Во крвта ме изми Тој,
Ме прими Спас.
Од грев и од грешно сè
Сум очистен,
И пеам јас радосен,
Во овој час.

Рефрен:

Славете ја љубовта,
Силната нејна моќ,
Вечно ја славете,
Нè спаси нас.

2

Во Христа сум спасен јас,
Ме спаси Тој,
Тој лечи од слабости
И цврсне ме.
Од маки ме спаси Тој,
Ме спаси Тој,
Ми ги брише солзите,
Спасител мој.

3

О Исусе распнати,
Те славам јас,
Мој Спасе и Господе,
Ме води ти.
Со тебе ќе победам,
Смртната моќ,
И ќе појдам таму јас,
Кај нема ноќ.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.