v
+

74


---

Го славам Спасот вечен

1

Го славам Спасот вечен
И пеам радосен,
Што Тој за мене умре
И даде победа.
Знам за животот му свет,
За пример в секој час,
(:И вечно јас го славам,
Што мир ми даде Спас.:)

2

Тој верните ги води
Во цветен Татков крај,
Кај нема смртна сенка
На болој кај е крај.
На земја, глеј, смрт цари
И маки, бол и јад,
(:О кога јас ќе појдам,
Во оној вечен Град!:)

3

Кај цари мир и радост,
Од таму слушам глас,
Низ милост своја вечна
Ме кани Исус Спас:
“О дојди, слуго верен,
Во овој заден час,
(:Да примиш вечна слава,
И блажен мир и спас!:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.