v
+

72


---

Од срце јас те сакам, мили Спасе

1

Од срце јас те сакам, мили Спасе,
От' ти ме сакаш вечно добро знам.
Ти знаеше за тоа, не бев вреден,
Но пак за мене, Спасе, умре сам.
О дај ми, Боже, Спасе мој,
Да пеам вечно славопој,
И тебе да те славам,
На светот да те јавам.

2

Во татков дом, о ти, ме води Спасе,
Знам дека радост вечна в тебе е.
Јас таму, кај што нема, Спасе, гревој,
Во тебе најдам надеж, вечен спас.
О храбри ме со твојот Збор,
И чувај ме на патот твој,
До денот кога дојдеш,
Во небо да ме земеш.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.