v
+

7


---

Спасе дај да твојта љубов

1

Спасе, дај да твојта љубов,
В наши срца сега тече,
С Духот дај ни светлост твоја,
Да нè посветува, лечи.

2

О ти Спасе, со нас биди,
Твојот Дух нас да нè води,
Секој по тебе да оди,
И да прави што ти годи.

3

Ти нè учи, мили Спасе,
Да по прав пат секој оди,
За никој в грев да не падне,
Вечно Спасе, ти нè води.

4

Спасе, извор си на сила,
Својта волја нам ни јави,
Да сме твои вечно ние,
Секој тебе да те слави.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.