v
+

6


---

Сè тивко е тивко

1

Сè тивко е тивко
Пред Бога в тој час,
О тивко е тивко
Да слушаме глас.

Рефрен:

Сè тивко е тивко
Пред Бога в тој час,
О дојдете сите,
Кај вечниот спас.

2

Сè тивко е тивко
Во Божјиот дом,
Кај народ се збира,
Пред милиот Бог.

3

Сè тивко е тивко
Пред нас стои Спас,
Тој благослов дава,
И нè сака нас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.