v
+

5


---

Дај ни надеж, дај ни сила

1

Мили Татко твојте деца,
В твојот дом се собрани,
Да ти дадат срца свои,
Надеж ти им оживи.

Рефрен:

Дај ни надеж, дај ни сили,
В твојот дом сме, Спасе наш.

2

Излеј реки благослови,
Отстрани го злиот дух,
Дај на сите срца нови,
Дај ни, Спасе, Свети Дух.

3

Дај ни сила и моќ своја,
Дај ни помош в овој час,
Расветли го патот в ноќта,
Дај ни, Боже, вечен спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.