v
+

55


---

Дух твој ни дај Ти Спасе

1

Дух твој ни дај ти, Спасе,
И остани крај нас,
И кога грев нè плаши,
Ти наш да бидеш Спас.

2

До крајот биди со нас,
Ко Господ и наш Бог,
О дај ни верност права,
Од зло нè чувај ти.

3

Со благословот свети,
Оживи народ свој,
И с твојот Дух о Спасе,
Ти до нас вечно стој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.