v
+

53


---

Јас знам за еден убав дом

1

Јас знам за еден убав дом,
За којшто вечно копнеам,
Да слушам таму Божји глас,
Кај Господ ќе нè учи нас.

2

Тој дом е школа саботна,
На срце радост едемска,
Ме учи дека за мене,
Го даде Бог и Синот свој.

3

О слава му на Творецот
За саботниот благослов,
За небо да се спремам јас,
Во школата ме учи Спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.