v
+

52


---

В Божјата се школа ние спремаме

1

В Божјата се школа ние спремаме,
За небесен живот, за во вечноста,
Во неа е изворот на радоста
Сè дури не дојде Спас.

Рефрен:

(:Слава, чест:), (:Сила, моќ:),
(:Боже наш:), нека ти е слава, чест!

2

В Божја школа ние сила примаме,
За свој венец храбро да се бориме,
Сиот закон да го верно држиме
Сè до крајот радосно.

3

Борците ги чека слава небесна,
Ерусалим, кај сам Господ станува,
Каде веќе нема да се мачиме,
Кај што цари вечен мир.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.