v
+

4


---

Славно е и свето место

1

Славно е и свето место
Кај се моли народ твој,
Дај ми да те навек славам,
В твојот дом, о, Господи.

Рефрен:

Твојот дом е свето место,
Близу сум до Тебе јас,
В Твојот дом е мир и радост,
Кај го слушам Твојот глас.

2

В него слушам славопои,
Сладок милозвучен глас,
Нова сила срце прима,
И со Збор ме храбри Спас.

3

Сите јадои ќе минат,
Ти ќе дојдеш, Спасе мој,
Вечно блажен јас ќе можам,
Да ти пеам славопои.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.