v
+

3


---

Чуј Пастиру молба наша

1

Чуј, Пастиру, молба наша:
Дојди сега ти кај нас.
Дај ни, Спасе, добра паша,
Ти нè води в секој час.

Рефрен:

Мили Спасе, дај ни сили,
Дојди, благослови нè.

2

Сега уште јаки не сме,
Лек и сила ти ни дај.
Чекаме сред борби, јадој,
Да ни дојдеш в помош ти.

3

О Пастиру, гласот мил твој
Радосно го слушаме.
Секогаш си бил ти добар,
Си нè водел сегде ти.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.