v
+

315


---

Од небо скоро ќе дојде наш Бог

1

Од небо скоро ќе дојде наш Бог,
Може и вечерва,
Сите ќе видиме славата му,
Може и вечерва.
Тој ќе ги збере верните
Од сите земни краишта,
На облак ќе ги земе Тој,
Може и вечерва.

Рефрен:

Слава, слава, од небо иде Тој,
Слава, слава, ќе дојде Господ сам.
Слава, слава, скоро ќе дојде Спас,
Слава, слава, ќе дојде Тој по нас.

2

Скоро ќе исчезнат грижи и бол,
Може и вечерва,
Жалост ќе мине и радост ќе е
Може и вечерва.
На Бога в пречек спремам се
Скоро во таа долга ноќ,
Утро на вечност ќе светне
Може и вечерва.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.