v
+

316


---

Време појќе сега нема

1

Време појќе сега нема
Свечено е доба, глеј,
Својот народ Бог го спрема
С евангелска вистина.
Незнабошците се будат
И во ноќта свети зрак,
Дојде време да се збиде
И исполни заден знак.

2

С љубовта и твојте дела
Ти уцврсти венец свој,
Твоја љубов нека гори
Што те љуби Господ твој.
Оној кој се бори право
Сигурно ќе победи,
Зато' нека се разгори
Од сè срце љубовта.

3

Својте Господ не ги пушта,
Сегде Тој е покрај нив,
Ангелите Божји стојат
Околу неговите.
Дур' е овде мрак и врева,
Чуј небесен харфин ѕвон,
Бог отвора своја врата
Тебе да те прими Тој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.