v
+

314


---

Вика Тој, о, доди ти

1

С љубов прима Исус Спас
Душа од грев ранета.
С нежен глас ти проштава,
В своја милост голема.

Рефрен:

(:Вика Тој: “О дојди ти!”,
Добар е и милостив.:)

2

С радост прима Исус Спас
Души уморни од грев.
Терет твој и маки знај,
Вечна љубов Таткова.

3

Тој ги прима грешните
Кој од грев се жалосни.
Да не грешиш храбри Тој,
Слушај му ги зборојте.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.