v
+

313


---

Моли се без почивка

1

Господ твој те вика,
Чуј ти негов глас,
И со својте зборој
Тој ти дава власт.
Во делото свето
Биди верен ти,
Да на крајот примиш
Венец славен ти.

Рефрен:

Моли се без почивка,
Моли се и с љубов верно прави сè,
А штом дојде Господ твој,
Тогаш ти ќе примиш славна награда.

2

Оди ти кај брат ти
Уморен од зло,
Гревот тешко ропство
Го измачува.
Истргни го брат ти
Од страшниот мрак,
Веста му ја јави,
Да го сака Бог.

3

На тие без надеж
Што се ближи крај,
И на сите жедни
Евангелие дај.
Со љубов им кажи
Да е Господ благ,
И на сите дава
Вечен живот драг.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.