v
+

312


---

На сиот свет се јавува

1

На сиот свет се јавува,
Глас евангелски буди сè,
Исус се враќа, светот знај,
Па дур' и незнабошците.

2

Ете го сега иде Тој,
Во слава блиста негов трон,
Тој иде како силен цар
На сиот семир господар.

3

Сега е време на милост,
Тој да ни прости готов е
И вечен живот да ни дај,
Ти сега веднаш прими го.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.