v
+

2


---

Мили Спасе дојдовме

1

Мили Спасе, дојдовме,
Секој да те слуша сега,
Благослови срца ти,
Да не паѓа Збор на празно.
Ти од грижи нè оддели,
Да сме с цело срце твои.

2

Расветли го умот наш,
Дај ни, Спасе, мудрост света,
Води нè во секој час,
Кога слабост нам ни смета.
Мудрост дај ни, мудрост цела,
За небесни свети дела.

3

Извор си на светлоста,
Вистината ни ја кажи,
Нека твојот силен Збор,
Нам ни вечно срца снажи.
Дај ни дух и срце смерно
Секој да ти служи верно.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.