v
+

1


---

Дојдете пред Творецот

1

О, дојдете пред Творецот
И славете го с песни, пој,
Тој ни е Бог и Господ наш
Од века и во векови.

2

О, пејте му на Творецот,
Од љубов Тој нè створи нас,
Тој нам ни даде видело
И блажен мир и вечен спас.

3

И негов народ ние сме,
Гревојте ни ги прости Тој,
Сегде нека се ори пој
За дарот негов милоста.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.