v
+

186


---

Два пата се на земјата

1

Два пата се на земјата
Што водат во вечност,
И секој сам си избира,
Радост или жалост.

Рефрен:

(:На широк пат те мами грев,
Во гроб, во гроб.:)
Само Исус од смртта спасува,
Во живот води Тој.
Сега верно кој ќе го следи знај,
Во вечен оди рај.

2

На грешен пат те мами сјај
Кај чека горчлив јад,
И кој по него одат, знај,
Ги чека страшно зло.

3

Ти можеш да избереш сам:
Избери тесен пат,
Со Христа в живот појди ти,
Во свети рајски кат.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.