v
+

187


---

Бори се ти овде верно

1

Бори се ти овде верно,
Милост Божја крепи те.
Немој да ти падне духот,
Во неволја, в тежок час.

2

Бори се на патот тесен,
Чувај се од гревој зли.
За влез во небесни врати,
Бори се со сила ти.

3

Бори се до крајот верно
И отфрли живот стар.
Бори се со срце цело,
Полуљубов не е дар.

4

Бори се и чувај будно,
Знај не спие ѓаволот.
Моли се и верно стражи,
В таа страшна земна ноќ.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.