v
+

185


---

Напред ај, напред ај

1

Напред ај, напред ај,
Нека свети живот наш,
Нека гори права љубов,
Во единство со него
Нови дела нека твори.
По пат тесен за небесен Град,
Напред ај, напред ај.

2

Сложно ај, сложно ај,
Вратата е тесна, знај,
Јакни с вера, свој род носи
Како лоза винова.
Немој да ти падне сила,
О побрзај с цела душа ти,
Во свој дом, во свој дом.

3

Храбро стој, храбро стој,
На Бог верен секој ден,
С огнен дух ти везден биди,
Близу, знај е Господ твој.
За спасение се труди,
Храбро брзај ти кон Спасот твој,
Храбро стој, храбро стој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.