v
+

168


---

О, приготви се, чуј те вика твој Бог

1

О приготви се, чуј те вика твој Бог,
Од Зборот му свет сила примаш ти, знај.
Пречките совладај и сврши свој пат,
Не клони пред зло, брзај ти кај Спасот.

Рефрен:

(:Јуначки стој!:)
Те чека победа.

2

За Божјиот дом навек труди се ти,
На стража ти стој, моли се ден и ноќ.
О слушај го Спасот, неговиот Збор,
Знај, Тој ти е штит, само Тој ти е моќ.

3

Не сомневај се зашто силен е Бог,
О слушај го ти, патот прав Тој го знај.
Со љубов те води до победата,
О слушај го ти, сила Тој ќе ти дај.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.