v
+

167


---

Во страшниот мрак и молњи

1

Во страшниот мрак и молњи
Дур' громовен слушам глас,
О знам дека јас не сум сам,
Јас знам да ме чува Спас.
И кога ми душман прети,
И тогаш јас едно знам,
Да не сум во својот живот,
Никаде јас никогаш сам.

Рефрен:

/:(:Не, никогаш сам!:)
И Исус ми еднаш рече
Да не сум јас никогаш сам!:/

2

И кога нè тага души
Без утеха в тежок час,
Ми свети Тој с лице свое,
Пред мене е тогај Спас.
Со смрт кога ѓавол плаши,
О тоа јас само знам:
Да не сум во својот живот
Никогаш, о јас не сум сам.

3

И животот Тој си даде
Да плати за мојот грев,
Со љубов ме гледа вечно,
Стрпливо ме води Тој.
О знам дека скоро иде
Во слава и сила мој Спас,
И маки ќе минат тогаш
Штом в небо нè одведе нас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.