v
+

169


---

Не плаши се, о, Спасе, силни граде

1

Не плашам се, о Спасе, силни граде,
Во тебе живеј сета моја надеж.
Во тебе јас се навек надевам,
Јас немам страв, јас немам страв.

2

Јас немам страв и в силни морски браној,
Без страв те, Спасе, моја душа слави.
Ти мој си штит, под крило чувај ме,
Да немам страв, да немам страв.

3

Јас немам страв, со тебе сè јас можам,
По патот прав ги водиш мојте стапки,
И лесен ти го чиниш мојот јад,
Јас немам страв, јас немам страв.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.