v
+

142


---

Јас знам за еден убав свет

1

Јас знам за еден убав свет
Кај радост полни здив,
Кај нема мрзост, зависти,
(:Кај в љубов живеј сè.:)

2

За грижи таму не се знај,
За воздив жалосен,
О таму нема неволји,
(:Сите се радосни.:)

3

Во добро Божје живеј сè,
Во слога заедно,
За навреди не се знае,
(:За гревој нити зло.:)

4

О мило царство Божје ти,
За тебе копнеам,
О кога таму ќе сум јас,
(:Кај само радост греј.:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.