v
+

143


---

Зошто не му даваш место?

1

Зошто не му даваш место
Да во тебе најде дом?
Чуј на твое срце чука,
Отвори на Спасот свој.

Рефрен:

Кој ќе му се предај сега,
Да во него најде дом?
Живот вечен тој ќе има,
Кој ќе прими Христа в дом.

2

Имаш место за сè друго
А зар не за својот Спас?
Вечно ти ќе бидеш среќен,
Штом во тебе живеј Бог.

3

Сè што имаш ти му предај,
Тој те вечно сака знај.
Бргу милоста ќе мине,
И ќе биде доцна сè.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.