v
+

14


---

Слави го душо

1

Слави го душо, ти слави го добриот свој Спас,
Слави го пеј му ти, слави го во секој твој час.
О дојди ти,
Тој е твој живот и спас,
Вечно те чува и љуби.

2

Слави го душо ти Творец твој премудар Тој е,
Здравје ти дава Бог и добри дела ти прави.
Те чува Тој, варди и брани од зло,
С љубовта своја те води.

3

Слави го душо, ти сакај го, верно го сакај,
И сиот овој свет Творецот нека го слави.
О сети се: Творецот ти даде сè,
Живот и слава на небо.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.