v
+

13


---

Боже, благодарност од нас прими

1

Боже, благодарност од нас прими,
Ти си за нас овде радост, сè.
Пејте му, нек' ори песна славна,
(:Вечна е, о милост негова.:)

2

Слави го ти, о народе Божји,
Наш е мир Тој, чувар е од зло.
Слави го и фали Спасот добар,
(:Вечна е, о милост негова.:)

3

Пејте му на Господа, о пејте,
Нам ни е Тој радост, живот, сè.
Пејте му нек' ори песна нова,
(:Вечна е, о милост негова.:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.