v
+

114


---

Јас славам она љубов Божја

1

Јас славам она љубов Божја
Што Христос ни ја откри нам,
За љубов с којашто ме спаси
Му давам сега нему сè.
По своја волја нек' ме води
Да правам само што му годи.

2

Ти давам сега срце свое
О Спасе, мое добро сè,
Што ти за мене живот даде
На крстот проли своја крв.
За откуп и спасење мое
Ти давам сега срце свое.

3

О да се слави Јагне Божје,
Тој извор свет на љубовта,
Од него тече жива река
Кон која одат верните.
И таму својот жед го гасат,
Теб' да те вечно слават, Спасе.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.