v
+

113


---

Ги носат својте дарови

1

Ги носат својте дарој
Пред Божји престол свет,
А Господ гледа с љубов
Во секој нивни дар.
Па и за сиромаси
Од срце носат сè,
Му носат толку среќни,
На Бог благодарни.

Рефрен:

Дар кога свој му носиш,
Во свети негов храм,
Ти подај срце свое,
На Спасот ти го дај.

2

На крајот тажен стои
Сиромав патник сам,
И красни дарој гледа
Што носат сите в храм.
И копнеж жалост свлада
Срце ражалено,
Со солза в око дојде
Кај својот вечен Спас.

3

“О Боже”, плачно рече,
“Со милост ти си полн,
О земи сè што имам:
Ти давам срце јас.”
А Бог му тивко рече:
“Не плачи, синко мој,
Од сите дарој појќе,
Јас примам поклон твој.”

© Оваа песна е заштитена со авторско право.