v
+

11


---

О, душо моја, ти слави Бога

1

О душо моја, ти слави Бога
И фали го до гробот свој.
За многу добри и чудни дела
Ти слави Бога, Господа.
Нам живот Тој ни даде, знај,
И прати спас за вечен рај.
Алилуја, алилуја,
На Бога слава нека е.

2

Блажен е сега, и во овој живот,
На Бога кој се предаде.
Кој с вера живеј и не отстапи
Од патот за небесен дом.
О Христе, ти си вечен сјај,
Да најде секој пат за во рај.
Алилуја, алилуја,
На Бога слава нека е.

3

О слави, земјо, ти Бога слави,
За сите дела негови.
И сето живо нека го слави
Со песна Бога, Господа.
О Божји деца, дојдете,
Да Спасот свој го прославите.
Алилуја, алилуја,
На Бога слава нека е.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.