v
+

50


---

Мили Боже, Ти погледај

1

Мили Боже, ти погледај
Сега на нас од небо,
(:Благодарност, Оче, прими,
Прими ти од народ твој.:)

2

Твои деца ќе бидеме,
Дај ни права верност ти,
(:Да ти служиме на земја,
Па и таму в вечноста.:)

3

Ќе бидеме верно стадо,
Послушни и стрпливи,
(:Дека и ти за нас беше
Трпелив и милостив.:)

4

О пастиру, води, паси,
Јагниња и овци нас,
(:И доведи нè во слава
Да те славиме за спас.:)

© Оваа песна е заштитена со авторско право.