v
+

241


---

Кои се моите браќа

1

Кои се мојте браќа,
Кои сестри се?
Сите деца Божји,
Кои верни се.

2

Тоа мало стадо
Што свој Пастир знај,
Чуј го тоа вели:
Тој е вечен Спас.

3

Тие кои прават
Сè за Спасот свој,
За нив живот в слава
Готви вечен Бог.

4

Тие ми се браќа
А и сестри се,
Сите Божји деца,
Свети нека се.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.