v
+

221


---

Мир кај Христа

1

Не стојте појќе мирно,
Чуј бие заден час,
О дојдете при Спасот
Дур' Тој ве вика вас.
Во смртта многу одат
Ги плаши сите гроб,
Знај поарно е с Христа,
Но на грев да си роб.

Рефрен:

(:Там' кај Христа е мир!:)
(:Мир кај Христа!:)
О кај него е мир.

2

И скоро пак ќе дојде
Во слава Исус Спас,
Штом трубин глас одекне
Тој ќе нè собере.
Ќе станат сите верни
И тргнат веднаш, знај,
Спасените со Христа
Ќе појдат в негов крај.

3

Што окото не виде
И увото не чу,
О тоа Исус готви
За сите верници.
Ќе бидеме со Бога
Во оној среќен час,
Кај тече како река
Во вечност Христов мир.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.