v
+

215


---

Молете се на Исуса

1

Слуги Господни, на жетва е ден,
Полиња зреат, отфрлете сон,
Господ ве вика, о чујте му глас,
Дојдете на жетва, тој е задниот час.

Рефрен:

Молете се на Исуса,
Барајте помош и сила за труд,
Збирајте жито во житниците,
Спасот наш е близу, дојди, вика нè Тој.

2

Трудот е голем, а денот е мал,
Господ нè вика на жетвата нас.
Некој и жнијат и молат се, глеј,
Да и многу други дојдат на жетвата.

3

А штом се збере и задниот клас,
И штом во слава се јави наш Спас,
Тој ќе ни плати за нашиот труд,
Дојди веднаш сега, зашто те чека Тој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.