v
+

213


---

Жетва е сега и заден е час

1

Жетва е сега и заден е час,
Во поле одамна нè чека нас,
И смело и брзо да појдеме,
Чуј, Господ нè вика на работа.

Рефрен:

О кој ќе појде на жетвата,
Да благослов прими тој од Господа?
Кој ќе ни дојде во помош нам,
Одамна нè вика Господ сам?

2

О гледај, на сегде се жолти клас,
И многу го бараат својот Спас.
О малку се раце, и ти дојди
На жетва со радост ти работи.

3

О како ќе биде штом мине ден
И Господ нè земе во својот дом.
Нè чека нас плата за секој труд,
А неверен слуга, Господов суд.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.