v
+

176


---

Добро е, добро сè

1

Добро е, добро сè,
Како водиш добро е,
За небо ме готвиш ти,
Добро е, добро сè, Господе.

2

Добро е, добро сè,
После овој бол и јад
Знам ме чека вечен Град,
Добро е, добро сè, Господе.

3

Добро е, добро сè,
В твое царство в свети крај
Ти ми готвиш вечен рај,
Добро е, добро сè, Господе.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.