v
+

174


---

О, драги Спасе, Ти си пастир

1

О драги Спасе, Ти си пастир,
На своја паша води нè,
Дај ни нек' навек секој слуша
И добро пази на твој глас.
О нека расте твое стадо,
О дај ни надеж, вера дај,
Очисти нè од сите мани
И спреми за небесен Град.

2

Од сон ги дигни сите грешни,
На сите дај го Духот свој,
И нека вечно знајме сите
За твојта љубов, Спасе мој.
Нов живот само ти му даваш
И срце ново на твој син,
И твојот свет Збор да ме води
Во Татков дом, о Спасе мој.

3

Молбите наши, чуј ги, Спасе,
И како Пастир води нè,
Ти си ни глава, ние членој,
На Духот твој сме ние храм.
Ти чуј ги, Спасе, наш'те молби,
И права верност ти ни дај,
И нека секој твој Збор слуша,
Да дојде верен в твојот рај.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.