v
+

16


---

Бог е владетел над нас

1

Бог е владетел над нас,
Тој радост ни е нам,
Кај него сите дојдете,
Во негов свети храм.
На Бога песни пејте,
Ко ѕвезди, голем број,
Ги создал сите сонца Тој
И нас на овој свет.

2

Бог е владетел над нас,
О да му дајме сè,
И времето и силата,
За дарој негови.
И секој да го слави,
За многу добрини,
За тоа што нè води Тој,
Нè брани нас од зло.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.