v
+

116


---

Со вера идам сега јас

1

Со вера идам сега јас
Пред твојот престол свет,
Што ти за мене проли крв
И грев ми опрости.
Му дава уште милост Тој,
На секој верен свој,
И красен рај ми отвора
И свет полн блаженства.

2

Во маките о идам јас,
Од гревот болен сум,
О Спасе, ти си милостив
И проштаваш за сè.
За милост јас те молам, чуј,
Од целото срце,
Избави ме од гревои
Со твојта света крв.

3

На мнозина им даде мир,
О Спасе милостив,
Опрости го и мојот долг
И дај ми радост ти.
Со твоја жртва спасен сум,
О мили Спасе мој,
Во правда ти ме облечи,
Ќе бидам вечно твој.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.