v
+

107


---

Одам јас, одам јас

1

Одам јас, одам јас,
Да го видам мојот Спас.
Само едно овде сакам:
Нек' во вечност стигнам таму,
Таму кај е Господ мој.

2

Убав час, убав час,
Исус ќе нè сретне нас.
О да имам леки крила,
Летнал би, о веднаш сега
В Сион кај е Господ мој.

3

Убав Град, убав Град,
Нас нè чека в небо знам.
Бисерна е сека врата,
Градот цел од чисто злато,
Таму кај е мојот Спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.