v
+

106


---

Сионе, ти мил и убав

1

Сионе, ти мил и убав,
С блаженство полн си ти,
В рането срце ми носиш
Мелем за маките.

Рефрен:

Сионе, ти мил и убав,
Брзам јас во твој дом,
О за тебе пеам и мислам,
За блаженство и твој мир.

2

Срцето ми долго тежи
За тебе, Сионе,
Води ме скоро кај себе,
Во Сион, Господе.

3

Таму е престолот свети,
Таму е мојот Спас,
Нова се песна пеј, ори,
Сè слави Господа.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.