v
+

29


---

О, кажи ми за Спасот

1

О кажи ми за Спасот,
Тој колку ме љуби,
За милоста ми кажи,
Што ми ја даде Тој.
О колку мило слушам
За крстот Исусов,
За неговата љубов
Со која ме сака.

Рефрен:

(:О кажи ми за Спасот,:)
О кажи ми за Спасот колку нè љуби нас.

2

О кажи ми за Спасот,
За болот негов лут,
О како Тој за мене
На крстот умре сам.
Во живот јас да појдам,
Во гроб Тој стапи сам,
О кажи ми, о кажи
Што можам јас да дам?

3

О кажи ми за Спасот,
Ти зборуј ден и ноќ,
Јас срце ќе му дадам,
Да биде негов храм.
Со него јас да бидам,
Од желба горам, знај,
Тој умре да ме спаси
И живот да ми дај.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.