v
+

21


---

О, дојди Душе Свети

1

О дојди, Душе Свети,
Во срцата кај нас,
И дај ни светлост твоја,
Да служиме за спас.
Со твојот оган свети
Очисти срца ти,
Да уште појќе секој
Господ го познае.

2

Очисти наши мисли
И води нè по пат,
Ти дај ни сила твоја,
Знам ѓаволот е лут.
Трпение ни дај ти
И верност нам ни дај,
И ова наша мудрост
Замени с' небесна.

3

О дојди, Душе Свети,
Приготви нè ти нас,
Со своја сила прати,
Од Божји зборој глас.
Отвори наше срце
И со нас биди сам,
На секого кој бара
Да служиме за спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.