v
+

195


---

Кој своите ќе ги најде

1

Кој своите ќе ги најде
Таму кај што нема јад,
Кој своите ќе ги сретне
Таму в оној свети Град?
Кој своите ќе ги најде,
Вечно да се заедно
И во рајското блаженство
Бога го слават вечно?
О да, верни ќе се сретнат
Там' пред лице Татково.
Таму разделба ќе нема,
Кај што вечно цари Бог.

2

Вечна радост ќе ни сјае
Во небесно царство знам.
Таму не ќе има јадој,
Нити трагој од грев клет.
Таму ние ќе сме среќни
Во небесна слава пој,
Здружени со свои браќа,
Ќе пееме славопој.
Храбро сега в пресрет слава,
Таму кај што радост е,
С вера в сите зборој Божји
Појди ти кон својот Спас.

© Оваа песна е заштитена со авторско право.